Het laatste nieuws

  • Prikactie PO-front: dinsdag 27-6 PCBO scholen uur later open

    In de media is de laatste tijd uitvoerig bericht over 'PO in actie'. Deze groep leerkrachten heeft in maart ... Lees meer ››
  • Basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en de gemeente Apeldoorn tekenen convenant

    In de afgelopen periode onderzochten de besturen van speciaal (basis)onderwijs binnen Apeldoorn hoe ze hun ... Lees meer ››
  • Jaarverslag over het schooljaar 2015-2016

    Het publieksjaarverslag van PCBO Apeldoorn over het schooljaar 2015-2016¬†staat online, ... Lees meer ››
balk_donker.jpg