Dit is PCBO

PCBO is een vitale en dynamische onderwijsorganisatie in Apeldoorn. Onder deze organisatie vallen 27 verschillende basisscholen. Deze scholen hebben allemaal een eigen identiteit en verschillen in grootte, (onderwijs)type en organisatie. Wat de scholen bindt zijn onze normen en waarden die worden gevormd door het christelijke geloof. Door samen te werken wordt de kennis en kunde van iedere individuele school optimaal benut en profiteren de scholen van onze schaalgrootte, bijvoorbeeld op het gebied van scholing en inkoop.

Op onze scholen willen wij betekenisvol en toekomstgericht onderwijs aanbieden aan basisschoolleerlingen uit heel Apeldoorn en omgeving. Op dit moment gaat ongeveer vierenveertig procent van alle Apeldoornse kinderen naar een PCBO school. Daarmee hebben wij de zorg voor ongeveer 5900 leerlingen. 

PCBO is er trots op dat deze leerlingen en hun ouders, met al hun verschillende achtergronden en overtuigingen kiezen voor ons onderwijs. Samen met onze leerlingen, hun ouders, onze scholen en partners maken wij het verschil.

balk_paars.jpg