De organisatiestructuur

PCBO is een stichting die wordt geleid door de twee leden van de Raad van Bestuur. Zij formuleren het strategisch meerjarenbeleid voor vier jaar, in nauwe samenspraak met schooldirecteuren, stafmedewerkers, Raad van Toezicht, groepen ouders, schoolteams, en vele andere lokale & landelijke betrokken. Dit beleid geeft op hoofdlijnen kaders aan.

De Raad van Bestuur heeft ook de dagelijkse leiding over het bureau PCBO. Het bureau adviseert en ondersteunt de scholen als het gaat om onderwijs,, personeelsbeleid, communicatie, financiën, faciliteiten, inkoop  en contracten, ICT. Ook is zij het aanspreekpunt voor externe relaties, zoals media.

De schooldirecteuren hebben de leiding over een of meerdere scholen. De directeur maakt in samenspraak  met het team  een schoolplan voor vier jaar, waarin onder meer missie, strategie en doelen staan. Dit schoolplan is afgeleid van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan van PCBO en wordt goedgekeurd door de medezeggenschapsraad (met daarin ouders en medewerkers).

balk_paars.jpg