Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst hoe PCBO wordt bestuurd en of doelstellingen worden gerealiseerd. De raad keurt het strategisch meerjarenbeleid, de begroting en de jaarrekening goed.
Vanaf eind 2015 wordt er binnen de Raad van Toezicht gewerkt met een drietal commissies: auditcommissie, remuneratiecommissie en de commissie onderwijs & kwaliteit. De reglementen van de genoemde commissies zijn te vinden onder downloads. Het reglement van de commissie onderwijs & kwaliteit is nog niet gereed.

Samenstelling Raad van Toezicht

De heer drs. B. Kozijn, rector Hermann Wesselink College, Amstelveen, voorzitter
Nevenfuncties:
Predikant in algemene dienst, PKN (onbezoldigd)

Mevrouw drs. I. Lammerse, Director Corporate Human Resources aan de Wageningen University & Research centre, vice-voorzitter
Nevenfunctie:
Lid Raad van Commissarissen bij De Goede Woning

De heer G.A. Biersteker, organisatieadviseur/ interim-manager ACTA-Advies BV te Amersfoort, lid

De heer prof. Dr. B.J. ter Weel, algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek en Hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam, lid

Mevrouw ir. C.E. Krist-Spit, directeur onderwijs Het Assink te Haaksbergen, lid

Mevrouw drs. I. Sterenborg-Van der Schaaf, voorzitter college van bestuur christelijke scholengemeenschap Het Noordik te Almelo, lid
 
Downloads
balk_paars.jpg