GMR

Aan de Stichting PCBO is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) verbonden.
Deze raad wordt rechtstreeks gekozen door de leden van de medezeggenschapsraden van de scholen. De omvang en samenstelling van de raad zijn vastgelegd in artikel 3 lid 1 van het medezeggenschapsstatuut van de stichting.

Klik hier om naar de website van GMR te gaan

balk_oranje.jpg