Leveranciers

Voor de inkoop van producten en diensten heeft PCBO Apeldoorn een inkoop- en aanbestedingsbeleid geformuleerd. Beleid dat het rechtmatig en doelmatig inkopen binnen een eenduidig kader nastreeft en daar waar mogelijk inkoopkracht inzet ten behoeve van duurzaamheid en Social Return.

 

balk_donker.jpg