Nieuws

Jaarverslag over het schooljaar 2016-2017

Het publieksjaarverslag van PCBO Apeldoorn over het schooljaar 2016-2017 staat online: www.jaarverslag.pcboapeldoorn.nl. Dit jaarverslag is altijd terug te lezen via onze site.
In dit jaarverslag laten wij u zien hoe onze medewerkers, ouders en leerlingen invulling geven aan onze kernwoorden: Samen, Verschil, Ruimte, Groei en Bevlogen. Dit jaar doen wij dat aan de hand van het thema Rekenen.
Zo vertellen de rekenspecialisten van vier scholen over de unieke eigenschappen van ‘hun’ rekenonderwijs én leest u hoe kinderen als Anna en Daniel de ruimte krijgen om hun eigen rekenontwikkeling door te maken.
Veel lees-, kijk- en speelplezier.

 

PCBO blij met beslissing voor (ver)nieuwbouw aantal scholen

Gemeenten en schoolbesturen willen graag een veilige, gezonde en prettige leeromgeving creëren voor kinderen die naar school gaan. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor binnen- en buitenonderhoud van scholen. Gemeenten zijn verantwoordelijk wanneer vanwege de kwaliteit van het schoolgebouw vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw noodzakelijk is.

In afgelopen tijd is voor heel Apeldoorn gewerkt aan een plan om goede onderwijshuisvesting te realiseren waarbij rekening wordt gehouden met de toekomst zoals eisen aan de huisvesting voor onderwijs van deze tijd, het krimpende aantal leerlingen en duurzaamheid. Samen zijn we verantwoordelijk voor het best mogelijke onderwijs, in de best mogelijke schoolgebouwen voor alle kinderen in Apeldoorn.

Op 21 september jongstleden nam de gemeente het voornemen om de ingediende plannen goed te gaan keuren. PCBO is blij met dit voorgenomen besluit.

Voor een aantal PCBO scholen betekent dit dat we plannen kunnen gaan maken om te gaan (ver)bouwen. Op basis van goed vooronderzoek kijken we wat nodig is om huisvesting te organiseren die past bij het onderwijs en toekomst bestendig is.

 

Afscheid Gert Nijmeijer – Welkom Esther Kopmels

Op 12  oktober jongstleden nam Gert Nijmeijer afscheid van PCBO. Hij heeft zijn werkzaamheden als voorzitter overgedragen aan Esther Kopmels. Zij neemt de voorzittershamer van hem over en is vanaf heden de voorzitter van de Raad van Bestuur.

In 2000 kwam Gert Nijmeijer als voorzitter bij PCBO en trof destijds een totaal andere organisatie aan, dan de organisatie die hij verlaat. PCBO is onder zijn leiding gegroeid tot een ambitieuze onderwijsorganisatie, staat goed bekend in Apeldoorn en staat er financieel uitstekend voor. Zijn enorme drijfveer en visie om het onderwijs passend te maken voor het kind zorgden voor vernieuwing in het onderwijs.

We verwelkomen Esther. Zij is een ervaren bestuurder met ruime ervaring in het sociaal domein en heeft haar hart ook bij onderwijs. In de komende tijd zal zij verder kennismaken met de organisatie en de externe samenwerkingsrelaties van PCBO. Samen met Wim Schotman, lid van Raad van Bestuur vormt Esther de Raad van Bestuur.

Namens de Raad van Toezicht Stichting PCBO, Bert Kozijn, voorzitter

 
balk_oranje.jpg