Ouderbetrokkenheid 3.0


Julianaschool in Lieren heeft keurmerk ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’

Gefeliciteerd! Kinderen, ouders en het team van de Prinses Julianaschool in Lieren. De samenwerking tussen jullie is beloond met een speciaal keurmerk, ‘ Ouderbetrokkenheid 3.0’.

Als één van 10 scholen in Nederland mag de Prinses Julianaschool dit keurmerk dragen. Het keurmerk behelst 10 criteria waaraan de school voldoet. Samengevat betekent het dat op de Prinses Julianaschool ouders en school voortdurend samenwerken om het leren en de gezonde ontwikkeling voor het kind te ondersteunen. Zij zoeken samen in gelijkwaardigheid naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van het kind.

Samenwerking tussen ouders en school is prettig voor elk kind, het biedt rust en vertrouwen. Wanneer school en ouders op één lijn zitten voelt een kind zich thuis in beide werelden. Samenwerken draagt zo bij aan het schoolplezier en de leerprestaties van een kind.

 
balk_oranje.jpg