Natuuronderhoud door leerlingen en studenten.

Natuurgebied ‘Het Leesten’ heeft op 6 februari j.l. een onderhoudsbeurt gekregen door een ongebruikelijke groep vrijwilligers. In het veld zijn studenten van Helicon samen met basisschoolkinderen van de Prinses Julianaschool in Lieren aan de slag gegaan met eenvoudige werkzaamheden als boompjes zagen en heide steken. Een project dat mogelijk is gemaakt door samenwerking met Staatsbosbeheer, Helicon MBO Apeldoorn en het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN).

Leren wat er groeit, bloeit en leeft
De Prinses Julianaschool in Lieren kent een natuurlijk en duurzaam profiel. Zij doen daarom mee aan de warme truien dag die dit jaar valt op 6 februari. In de hele school is het die dag 3 graden kouder dan normaal en de basisschool maakt die dag zichtbaar hoeveel er bespaard is op gas. Alle kinderen nemen dus een extra trui mee naar school. Behalve de kinderen van groep 5 tot en met 8. Zij hoeven dit jaar geen warme trui aan te doen. Zij warmen zich namelijk op bij ‘Het Leesten’. Het doel is dat kinderen door bezig te zijn met landschapsonderhoud, al doende leren wat er groeit, bloeit en leeft. Een activiteit die naast de warme truien dag helemaal past bij de Prinses Julianaschool. 

Praktijk dag
Studenten van Helicon MBO Apeldoorn volgen de opleiding Bos en natuurbeheer en zijn 1e jaars. Er ligt voor hen een mooie taak op de praktijk dag van 6 februari om de informatie over de natuur en het gereedschap wat je daarin gebruikt, goed aan de basisschool kinderen over te brengen. Tegelijkertijd is het voor de studenten een kans om hun aanstaande beroep bij de jongere kinderen te promoten. Vanuit het IVN is de werkgroep Schoolgidsen aanwezig. De werkgroep organiseert buiten activiteiten voor het basisonderwijs en was mede initiatiefnemer voor deze dag. Zij ondersteunen studenten en leerlingen en hopen deze activiteit in de toekomst ook met andere scholen te kunnen gaan uitvoeren.

Het is de bedoeling dat het namelijk niet bij deze ene keer blijft. Volgend jaar zijn er plannen voor het onderhoud van sprengen en beken.balk_oranje.jpg