Samenwerking met van Gerrevink voor duurzaam afvalbeheer

Het 136 jaar oude Apeldoornse familiebedrijf van Gerrevink is de komende drie jaar verantwoordelijk voor de inzameling, registratie en verwerking van al het afval van de 27 PCBO basisscholen in Apeldoorn. Vorige week tekenden Wim Schotman namens de Raad van Bestuur van PCBO en Marc van Gerrevink directeur van van Gerrevink de overeenkomst. 

Door te kiezen voor een lokale partner en de samenwerking tussen PCBO en haar afvalverwerker te versterken, komt het PCBO inkoopbeleid gericht op lokaal ondernemerschap, duurzaamheid en Social Return daadwerkelijk tot stand. Het afval wordt nu lokaal verwerkt, waardoor minder transport nodig is en het daardoor C02 bespaart wordt. De besparing voor het milieu wordt nog verder vergroot door afval op de scholen beter te scheiden. Door bijvoorbeeld papier apart in te zamelen kan dit worden ingezet als grondstof voor nieuw papier en zo dragen van Gerrevink en PCBO bij aan de circulaire economie.

balk_oranje.jpg