Montessorionderwijs. Nu ook in Kerschoten.

PCBO basisschool De Rank in Kerschoten stapt vanaf schooljaar 2016 - 2017 over op montessorionderwijs. Met deze overstap verwacht de school haar leerlingen beter te kunnen voorbereiden op de toekomst en speelt zij in op maatschappelijke ontwikkelingen zoals differentiatie binnen het onderwijs. De school trekt drie jaar voor de overstap uit en start het nieuwe schooljaar onder de naam PC Montessorischool Passe-Partout De Rank-Kerschoten. 

De nieuwe montessorischool start in schooljaar 2016-2017 met montessorionderwijs in de onderbouw. In de drie jaar die volgen wordt dit stapsgewijs uitgebreid tot in het schooljaar 2019-2020 alle leerlingen van de school montessorionderwijs volgen.

Montessori onderwijs
Montessorionderwijs is een meer dan 100-jaar oude onderwijsvisie dat er vanuit gaat dat kinderen een innerlijke drive hebben om te leren. Het is aan de leerkracht om deze leergierigheid te blijven stimuleren en ondersteunen bijvoorbeeld met uitdagende, zelfcorrigerende materialen die speciaal voor montessorionderwijs zijn ontwikkeld.  Zelfstandigheid, zelfbewustheid en wereldwijsheid zijn belangrijke pijlers van dit onderwijs.  

Sinds 1920 wordt er in Nederland al montessorionderwijs aangeboden. De laatste jaren is de onderwijsvorm erg in trek. Ook in Apeldoorn is montessori populair. De enige montessorischool Passe-Partout groeit uit haar jasje en is in januari van dit jaar een derde onderbouwgroep gestart in het schoolgebouw van De Rank. Met de overstap van PCBO De Rank naar montessorionderwijs speelt de overkoepelende stichting PCBO Apeldoorn in op deze ontwikkelingen.

 
balk_oranje.jpg