Basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en de gemeente Apeldoorn tekenen convenant

In de afgelopen periode onderzochten de besturen van speciaal (basis)onderwijs binnen Apeldoorn hoe ze hun expertise en kennis binnen de kaders van de Wet Passend Onderwijs kunnen bundelen voor de beste ondersteuning aan kinderen van 0-12 jaar.  
De gemeente Apeldoorn, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de besturen voor Primair Onderwijs, waaronder wij als PCBO Apeldoorn, juichen een en ander van harte toe. De komende periode zullen wij dan ook samen met alle betrokken partijen gaan onderzoeken hoe de samenwerking er uit zou kunnen zien. De kaders voor deze zoektocht zijn vastgelegd in een convenant dat vorige week door alle partijen is ondertekend.  

Lees hier het volledige persbericht

balk_oranje.jpg