PCBO staakt mee op 5 oktober

Op 5 oktober 2017 – de internationale dag van de leraar – geven wij geen onderwijs. Onze PCBO scholen zijn gesloten. #POinActie heeft op deze dag een staking uitgeroepen. Vakbonden en werkgeversorganisatie PO Raad, verenigd in POfront, ondersteunen deze staking. Dat geldt ook voor ons als PCBO Apeldoorn, en eveneens voor onze collega-besturen in Apeldoorn, Leerplein055 en Veluwse Onderwijsgroep.

Wat betekent dit voor onze leerlingen?
Op 5 oktober zal er op de scholen van PCBO Apeldoorn geen les worden gegeven. Wij realiseren ons dat dit voor ouders vervelende consequenties heeft. Daar sluiten wij onze ogen niet voor, maar wij kunnen de ogen evenmin sluiten voor belangrijke problemen in ons basisonderwijs, die onder meer leiden tot een dreigend lerarentekort. Wij rekenen daarom op uw begrip en medewerking.

Problemen in het basisonderwijs
Al geruime tijd vraagt #POinActie samen met verschillende (landelijke) organisaties als PO Raad en vakbonden, verenigd in POFront, bij de politieke partijen in Den Haag aandacht voor het dreigende tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs. Ook vragen zij aandacht voor problemen die daarbij horen zoals de werkdruk en het grote, en niet te rechtvaardigen en te verklaren verschil in salariëring tussen leraren in het primair en voortgezet onderwijs. Wij delen die zorgen en opvattingen. Tot nu toe zijn de inspanningen om hier aandacht voor te vragen zonder concreet resultaat gebleven.

Wat kan beter?
Wij hopen dat de staking bijdraagt aan het urgentiebesef dat er iets moet veranderen. In de afgelopen jaren zien wij dat de complexiteit van het basisonderwijs toeneemt. Mede door invoering van het passend onderwijs is het werk voor onze professionals sterk veranderd. Het vraagt meer vaardigheden en kennis om voor ieder kind het juiste onderwijs te bieden. De visie die we hebben om ieder kind een zinvolle tijd te geven op de basisschool en daarbij kennis, vaardigheden en hun eigen talenten te ontwikkelen komt dan in het gedrang. Want goed onderwijs, is meer dan lesgeven. Het vraagt ook om goede begeleiding, vastlegging van de ontwikkeling van een kind en individuele aandacht. De bekostiging, zoals we die kennen, past niet meer bij de vraag die nu aan het basisonderwijs gesteld wordt. In de basisbekostiging die wij vanuit het Rijk ontvangen zit geen vergoeding voor ondersteunende functies, zoals onderwijsassisten, conciërges en administratieve krachten, zoals dat wel het geval is in het voortgezet onderwijs. Deze vormen van ondersteuning zou een enorme helpen om de werkdruk te verlagen.
Daarnaast is het beroep van de leraar basisonderwijs complex. In het voortgezet onderwijs kunnen docenten zich richten op één sector (oftewel één niveau). Op de basisschool wordt les gegeven aan het totale aanbod aan kinderen. Van kinderen die straks naar het praktijkonderwijs gaan tot en met leerlingen die uitstromen naar het VWO. En alles wat daar tussenin zit. Die complexiteit is juist één van de uitdagende aspecten van het werk in het basisonderwijs, en maakt het vak oneindig interessant, maar het rechtvaardigt daarmee ook een vergelijkbaar salaris als in het VO.

Ons onderwijs is de basis; PCBO als aantrekkelijke werkgever
Als PCBO Apeldoorn zijn we een aantrekkelijke werkgever, met goed personeelsbeleid, voor goed opgeleide professionals, met passie voor hun vak. Wij willen graag hen nog beter tot hun recht laten komen. En we willen graag dat we ook in de toekomst nog voldoende medewerkers hebben om dat onderwijs te bieden. Dat geldt voor alle organisaties in het basisonderwijs. Vermindering van de werkdruk en een passend salaris zijn daarbij ongelooflijk belangrijk. Want goed basisonderwijs legt wel de basis voor het verdere leven van ieder kind.

Steun de verbeteringen
Op de site van #POinActie kunt u uw steun uitspreken door het invullen van enkele gegevens.

Meer info over stakingsdag 
Op #POinActie en www.pofront.nl is meer te lezen over de staking en het programma van de dag.

balk_oranje.jpg