Jaarverslag over het schooljaar 2016-2017

Het publieksjaarverslag van PCBO Apeldoorn over het schooljaar 2016-2017 staat online: www.jaarverslag.pcboapeldoorn.nl. Dit jaarverslag is altijd terug te lezen via onze site.
In dit jaarverslag laten wij u zien hoe onze medewerkers, ouders en leerlingen invulling geven aan onze kernwoorden: Samen, Verschil, Ruimte, Groei en Bevlogen. Dit jaar doen wij dat aan de hand van het thema Rekenen.
Zo vertellen de rekenspecialisten van vier scholen over de unieke eigenschappen van ‘hun’ rekenonderwijs én leest u hoe kinderen als Anna en Daniel de ruimte krijgen om hun eigen rekenontwikkeling door te maken.
Veel lees-, kijk- en speelplezier.

balk_oranje.jpg