PCBO blij met beslissing voor (ver)nieuwbouw aantal scholen

Gemeenten en schoolbesturen willen graag een veilige, gezonde en prettige leeromgeving creƫren voor kinderen die naar school gaan. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor binnen- en buitenonderhoud van scholen. Gemeenten zijn verantwoordelijk wanneer vanwege de kwaliteit van het schoolgebouw vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw noodzakelijk is.

In afgelopen tijd is voor heel Apeldoorn gewerkt aan een plan om goede onderwijshuisvesting te realiseren waarbij rekening wordt gehouden met de toekomst zoals eisen aan de huisvesting voor onderwijs van deze tijd, het krimpende aantal leerlingen en duurzaamheid. Samen zijn we verantwoordelijk voor het best mogelijke onderwijs, in de best mogelijke schoolgebouwen voor alle kinderen in Apeldoorn.

Op 21 september jongstleden nam de gemeente het voornemen om de ingediende plannen goed te gaan keuren. PCBO is blij met dit voorgenomen besluit.

Voor een aantal PCBO scholen betekent dit dat we plannen kunnen gaan maken om te gaan (ver)bouwen. Op basis van goed vooronderzoek kijken we wat nodig is om huisvesting te organiseren die past bij het onderwijs en toekomst bestendig is.

balk_oranje.jpg