Onze focus

Goed onderwijs uit zich in de eerste plaats in de klas. Goed kunnen lezen en rekenen, het beheersen van de Nederlandse taal is de basis. Maar het onderwijs van PCBO is veel meer. PCBO wil het verschil maken en daarmee ruimte bieden voor groei. Dat doen we onder andere aan de hand van vier focuspunten:

Er is ruimte voor talent en eigen ontwikkeling.
We bieden elk kind een schooltijd om zich naar vermogen te ontwikkelen. Onderwijs  voor hoofd, hart en handen. We dagen hen uit hun talenten te ontdekken, uitdagingen aan te gaan en hun persoonlijkheid en motivatie te ontwikkelen.

Normen en waarden bieden een veilige basis en structuur.
Op onze scholen is iedereen welkom. Iedereen die rekening wil houden met de ander en begrip toont voor wat de ander vindt. We geloven in de kracht van het christelijk geloof. Onze normen en waarden ontlenen we aan de verhalen die in de Bijbel staan.

Samen behalen we resultaat.
PCBO gaat voor goed resultaat. Dit gaat niet om cijfers. De vooruitgang die een kind, leerkracht of school heeft geboekt, al dan niet door samenwerking tussen kinderen, ouders en medewerkers is waar het om gaat. We vieren deze successen, die op elk gebied binnen het onderwijs plaats hebben kunnen vinden.

We hebben plezier door bevlogenheid.
"Een dag niet gelachen is een dag niet geleerd". Vanuit dat startpunt zorgen we vanuit PCBO dat er aandacht is voor plezier. Omdat we vanuit plezier in leren en plezier in werk bevlogen onderwijs geven en een fijne omgeving bieden om in te werken.

balk_paars.jpg