Verschillen in scholen

Onze scholen hebben vele overeenkomsten. De grootste overeenkomst is dat ze werken vanuit een christelijke identiteit. Toch verschillen PCBO scholen ook van elkaar. Gelukkig maar, want zo kunnen ouders uit een breed aanbod kiezen. 

Elke school legt accenten op andere plekken. Binnen het opvoedkundig klimaat van de school, hoe het onderwijs er uit ziet, hoe de sfeer is of  hoe de school zich opstelt ten opzichte van de maatschappij en u als ouders.

Verschillen in concepten van onderwijs om aan te denken zijn:

 • Jenaplan onderwijs 
 • Montessori onderwijs
 • Dalton onderwijs 
 • TOM-school (teamonderwijs op maat) http://www.teamonderwijs.nl/?pag=4
 • Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO).
 • Programmagericht onderwijs (PGO), 
 • Ervaringsgericht onderwijs (EGO) 
 • Themagericht werken 

Verschillen in accenten kunnen liggen op vlakken als:

 • Taalbeheersing 
 • Vreemde talen 
 • Hoogbegaafdheid 
 • Cultuur
 • Sport en bewegen
 • Techniek
 • Filosoferen 
 • Talentontwikkeling
 • Wereldgerichtheid
 • Prestatiegerichtheid
 • Geloofsovertuiging
 • Mediawijsheid
 • Natuur en Duurzaamheid
 
 
 
balk_groen.jpg