Voor ouders

We hechten aan betrokkenheid van ouders. De basis hiervoor ligt in een bewuste keuze voor de school. Betrokkenheid van ouders draagt bij aan een plezierige, zinvolle en leerzame tijd voor kinderen op school. Elke PCBO-school zet zich in om ouders te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen. We verwachten van ouders dat ze daar open voorstaan. Alleen met wederzijdse betrokkenheid kunnen we optimaal bouwen aan een goede school met het beste onderwijs voor het kind, in een omgeving waar je met plezier leert en werkt.

De ouders van onze leerlingen worden via de school en via onze ouderportaal ‘DigiDUIF’ op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en nieuws op de school van hun kind.

 

balk_donker.jpg