28 basisscholen: carrièrekansen

Een grotere organisatie betekent carrièrekansen. Leerkrachten die zich willen ontwikkelen tot leidinggevende of tot specialist of leidinggevenden die juist terug willen voor de groep of leerkrachten die kiezen voor een specifiek onderwijstype: PCBO heeft veel mogelijkheden voor (interne) mobiliteit.

Naast de functie van leerkracht, kennen onze scholen meer taken en functies:
  • intern begeleider
  • iCoach
  • unitleider
  • zorgcoördinator
  • interne stagebegeleider
balk_donker.jpg