Je eigen coach

Nieuwe leerkrachten krijgen advies en ondersteuning van onze professionaliseringscoach. De coach:

  • begeleidt en coacht invallers en starters
  • voert selectiegesprekken met en legt klassenbezoeken af bij nieuwe invallers
  • adviseert en ondersteunt invallers en starters bij het opstellen van coachingsplannen en persoonlijke ontwikkelingsplannen
  • beoordeelt de kwaliteit van invallers
  • organiseert kwaliteitskringen en intervisiebijeenkomsten voor invallers en starters
  • voert overleg met de scholen voor een goede opvang en begeleiding
balk_donker.jpg