Stage / Leraar in opleiding

Elke PCBO-school heeft stageplekken voor studenten uit alle leerjaren. Vierdejaars studenten (LIO-ers) krijgen hiervoor ook een vergoeding. PCBO regelt stages overigens niet centraal; Pabo’s – of studenten zelf - kunnen dan ook rechtstreeks contact zoeken met een van onze scholen.

Naar het overzicht van de scholen

balk_donker.jpg