Over het Toelatingsbeleid, Christelijke identiteit en ouders

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Blog van Joëlle: Over het Toelatingsbeleid, Christelijke identiteit en ouders

Over het Toelatingsbeleid, Christelijke identiteit en ouders

Een blog van Joëlle over de bijdrage van ouders aan het beleid van de PCBO

Feest! Je kind mag eindelijk naar school. Als ouder heb je je verdiept in de schoolkeuze, en als je kind dan 4 is, gaat het beginnen. Wat verwacht je als ouder van de school? Vaak is het eerst maar eens alles op je af laten komen. In de school is er van alles geregeld om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Je maakt contact met leerkrachten en beetje bij beetje krijgt het schoolleven vorm.

PCBO-school

Dat de school onderdeel is van de PCBO, zegt je misschien niet zoveel. Het lijkt misschien alleen maar een logo op de gevel van de school. Het is echter veel meer. Uw school is een PCBO-school. Samen met al die andere PCBO-scholen in Apeldoorn en omstreken. Dat de school een PCBO-school is, zegt veel over het beleid wat in de school gevoerd wordt. Soms gaat dat over hele praktische zaken zoals het aanmelden van nieuwe leerlingen of een vervangende leerkracht, of over veel fundamentelere zaken zoals onderwijskwaliteit of de christelijke identiteit van een school.

"En, nu komt het – je kunt als ouder een bijdrage leveren aan dat PCBO-beleid. Je kunt zelfs op verschillende manieren meedenken en meebeslissen."

De eerste, meest directe vorm is natuurlijk het gesprek wat je als ouders met leerkrachten en/of de schooldirecteur kunt voeren over wat jouw kind nodig heeft. Als ouder kun je leerkrachten meer vertellen over jouw kind, wat ze op school niet zo snel zien. Hierdoor zijn ze op school beter in staat het onderwijs passend te maken voor jouw kind.

Meedenken en adviseren

Daarnaast is er de mogelijkheid om op je eigen PCBO-school mee te denken en te adviseren over het beleid dat binnen de school gevoerd wordt. Dat kan door lid te worden van de medezeggenschapsraad (MR) op je school. De MR bestaat uit een aantal leerkrachten en een aantal ouders. Binnen de MR behartig je als ouder-lid de belangen van alle ouders en kinderen op de school. Voor de MR-leden is het belangrijk te weten wat er onder ouders en kinderen leeft. Alle ouders kunnen de MR van input voorzien door een MR-lid aan te spreken of door de MR een e-mail te sturen.

Inspraak

Tot slot kun je als ouder een bijdrage leveren aan het PCBO beleid door lid te worden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Veel beleid binnen de scholen wordt overkoepelend of - beter gezegd- , gemeenschappelijk bepaald. Het bestuur van de PCBO stelt dat beleid vast, maar doet dat niet zonder inspraak en advies van haar eigen schooldirecteuren, leerkrachten en ouders. De inspraak van de leerkrachten en ouders is geregeld via de GMR. De GMR bestaat uit een aantal leerkrachten en een aantal ouders vanuit de verschillende PCBO-scholen.

 

"Ik ben één van die ouders die met veel plezier lid is van de GMR. Ik behartig samen met de andere GMR-leden de belangen van alle ouders en kinderen binnen de PCBO-scholen."

Ook wij willen als GMR graag weten wat er onder ouders en leerkrachten op de PCBO-scholen leeft, dat kan namelijk van belang zijn voor het gemeenschappelijke beleid van de PCBO. Om op te hoogte te zijn wat er onder ouders en leerkrachten leeft onderhouden we goed contact met alle MR-en. 

"Op wat voor manier je als ouder ook een bijdrage levert, op kindniveau, schoolniveau of overkoepelend niveau, het is allemaal belangrijk."

Samen hebben we elkaar nodig, om elkaar aan te vullen en scherp te houden, zodat PCBO in Apeldoorn kwalitatief goed onderwijs kan blijven geven. Zou jij als ouder graag een bijdrage willen leveren aan het overkoepelende PCBO beleid? Wij zoeken nog een ouder die graag lid wil worden van de GMR.

Heb je interesse? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de GMR, Tinka van de Kraats-van Beek. Dit kan door een e-mail te sturen naar gmr@pcboapeldoorn.nl

Joëlle van Bruggen lid GMR PCBO

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Met jouw toestemming plaatsen we ook "tracking cookies" via onze adverteerdes zoals Google en Facebook.  Lees hier onze volledige privacyverklaring. Als je verder surft accepteer je onze cookies.

JobAlert

Tijdens of na je studie bij ons werken? Of op zoek naar iets nieuws? Je kunt op de hoogte blijven van onze vacatures door hieronder je gegevens achter te laten. Als er een passende vacature is, laten we je dat weten. 

optioneel