Kinderen stralen op de Diamant

  1. Kinderen stralen op de Diamant

Kinderen stralen op de Diamant

Unieke school met twee onderwijsconcepten

In onze organisatie zie je een grote variatie aan scholen terug. Dit verschil zit soms in uiterlijke kenmerken als schoolgebouw, locatie, schoolgrootte, maar vooral in het schoolconcept. Naast het traditionele onderwijs dat veel van onze scholen bieden, hebben we ook een aantal vernieuwingsscholen. Denk aan Montessori, Dalton of Jenaplan. Elk concept heeft een andere focus en vraagt andere skills van de leerkrachten. In dit artikel gaan we op bezoek bij De Diamant Het Rooster. In gesprek met Mark ter Horst (directeur) praten we over hoe twee onderwijsconcepten onder één dak worden vormgegeven.  

De Diamant Het Rooster is één van de drie scholen van de scholengroep De Diamant die we bij PCBO Apeldoorn kennen. Zij hebben alle drie hetzelfde motto; Laat kinderen stralen! Als je mag doen waar je goed in bent en je voldoende succeservaringen kunt opdoen, dan groeit je vertrouwen. Vanuit een positieve kijk op de ontwikkeling van kinderen, worden ze op de Diamant-scholen uitgedaagd om het beste (talent) in zichzelf en elkaar naar boven te halen. Mark vertelt: “Vanuit de eigenheid van ieder kind proberen we ze een passend onderwijsaanbod te geven. Dat kan in één van de vier verschillende onderwijsconcepten op De Diamant. Ouders maken een keuze voor een onderwijsconcept dat past bij de ontwikkelingsbehoeften van hun kind en/of dat past bij hun opvoedingsstijl. Op die manier willen we het onderwijs aan laten sluiten bij wat het kind nodig heeft.”

Voor locatie Het Rooster betekent het dat zij twee concepten in één gebouw heeft. De andere twee concepten zijn in Het Kristal en De Beemte. Daar schrijven we later nog eens over. Opvallend aan het gebouw van Het Rooster is dat er geen klassieke klaslokalen zijn, maar er wordt gewerkt op leerpleinen en groepslokalen met verschillende zones. Er is veel openheid door het gebruik van glas en er zijn diverse ruimten ingericht die aansluiten bij de functie van het onderwijs (van instructie tot stilte). Vanuit de centrale ontmoetingsruimte, die tevens als gymzaal dient, heb je zicht op alle groepslokalen en leerpleinen en is goed zichtbaar dat deze school als leergemeenschap is ingericht.  

Twee concepten onder 1 dak? Welke zijn dat? 

Mark vertelt: “We geven hier Programma- en Ervaringsgericht Onderwijs. Ook wel PGO en EGO genoemd. PGO staat voor veilig, voorspelbaar en vertrouwd onderwijs waarbij we eigenaarschap ontwikkelen bij de kinderen. Dit doen we in een eigen groepsruimte, waar kinderen zitten van twee leerjaren. Iedere groepsruimte in het PGO is ingedeeld in drie zones: er is een instructiezone, een verwerkingszone en een stilteruimte. Er wordt gewerkt in een vast ritme, de leerkracht bepaalt het tempo en de lesstof. Kinderen hebben daarnaast ruimte om aan hun eigen doelen en onderzoeksvragen te werken. In het Ervaringsgerichte onderwijs (EGO) streven we naar een hoog welbevinden en een hoge betrokkenheid bij de kinderen. Dit doen we door ze een rijke leeromgeving aan te bieden met een rijk aanbod op onze leerpleinen. Op die leerpleinen werken verschillende specialisten die in ateliers kinderen de regie en opdrachten geven om op onderzoek uit te gaan. Kinderen kunnen op hun contractbrief zien wat ze die week of dag moeten doen en waar ze aan willen werken. De ervaringsgerichte dialoog die we voeren met de kinderen, helpt om af te stemmen met het kind wat het nodig heeft om hoog betrokken en emotioneel ‘vrij’ te blijven, te zijn of te worden. Er wordt veel samen gewerkt, het onderwijs is projectmatig ingericht en kinderen hebben een bepaalde mate van keuzevrijheid om te bepalen hoe, waar en wanneer ze opdrachten willen doen en aan hun persoonlijke ontwikkeling werken.”

"Programma Gericht Onderwijs staat voor veilig, voorspelbaar en vertrouwd onderwijs waarbij we eigenaarschap ontwikkelen bij de kinderen. In het Ervaringsgerichte onderwijs (EGO) streven we naar een hoog welbevinden en een hoge betrokkenheid bij de kinderen om zelf keuzes te kunnen maken.”

Ok, hoe ver gaat die regie bij de kinderen in EGO-onderwijs dan?

Mark vervolgt: “We bieden vrijheid in gebondenheid. Het gaat erom dat kinderen zelf het initiatief nemen zoals dat bij hem of haar past. En dat is dus verschillend per kind en zelfs per vak. Ieder kind moet zeker de basiskennis van rekenen, taal en begrijpend lezen hebben. Daarvoor volgen we leerlijnen en gebruiken we methodes, maar niet strak volgens het plan. We bieden structuur door gebruik te maken van zes werkvormen, zoals kring (ontmoeten), forum (delen), project (onderzoek), atelier (doen), contractwerk (kerndoelen behalen) en vrije keuze. Daarnaast kan je dus aangeven waar je jezelf graag in wilt ontwikkelen en waar je nieuwsgierig naar bent. Zo zijn er kinderen die Spaans leren of nog beter willen worden in rekenen. We kijken bij dit concept vooraf wat ze al kunnen en passen daar het onderwijsaanbod op aan”.

De belangrijkste afspraak op de scholen is: ‘Iedereen is anders, iedereen hoort erbij’. Twee concepten in één school betekent dus ook dat kinderen van dezelfde leeftijden, maar uit verschillende concepten en achtergronden, elkaar ontmoeten tijdens activiteiten, pauzes, onderzoeks- en projectweken en vieringen. Het ontmoeten van elkaar is een belangrijk aspect in de persoonsontwikkeling van kinderen. In en rondom school is daarvoor alle gelegenheid.

"Voor al deze kinderen geldt dat als ze de school verlaten, ze weten waar hun talenten liggen. Daarnaast hebben ze vertrouwen in hun eigen mogelijkheden en kijken ze met vertrouwen de wereld in en de toekomst tegemoet."

 

Wat levert PGO en EGO kinderen op?

Voor al deze kinderen geldt dat als ze de school verlaten, ze weten waar hun talenten liggen. Daarnaast hebben ze vertrouwen in hun eigen mogelijkheden en kijken ze met vertrouwen de wereld in en de toekomst tegemoet. Kinderen die het programmagerichte onderwijs hebben gevolgd weten dat ze in een veilige en voorspelbare omgeving het beste tot hun recht komen. Deze kinderen voelen zich eigenaar van hun eigen leerproces en ontwikkeling. Kinderen die het ervaringsgerichte onderwijs hebben gevolgd weten hoe ze zelf initiatief kunnen nemen, op welke manier ze hun creativiteit en communicatie in kunnen zetten om tot verdere ontplooiing te komen.

Mark vult verder aan: “In al die jaren ontwikkelen ze een portfolio waarin hun leerproces te volgen is. Hierin lezen ze de ontwikkeling terug die zij hebben gemaakt, geschreven door de leerkracht én henzelf. Verder staan hun opbrengsten erin en verzamelen ze ieder schooljaar documenten, foto’s en werkjes waar ze trots op zijn.”

In de school zie je geen scheiding in het gebouw tussen deze twee concepten. Het loopt door elkaar heen. Her en der liggen kinderen op de vloerbedekking te lezen of zitten met een paar krukjes bij elkaar. Alle kinderen hebben de schoenen uit en de sloffen aan. Alsof je thuis bent. Door het glas zie je andere kinderen samenwerken of instructie krijgen. Het is de normaalste zaak van de wereld, geen kind kijkt er meer van op. Ze zijn met hun eigen werk bezig of werken in groepjes samen. Ook de buitenomgeving is afgestemd op het onderwijs om ontdekkend te spelen in een groene omgeving. En met regen spelen ze lekker in de plassen en de modder.

Mark leidt Minister Slob rond in De Diamant Het Rooster

Wat betekent dit onderwijs voor de leerkrachten?

Mark vertelt: “iedere groep heeft een stamgroepleerkracht. Dus iedere leerkracht heeft een eigen groep. Bij PGO is die groepsindeling volgens het leerstofjaarklassen systeem. Groepsleerkrachten van het programmagerichte onderwijs floreren in het verzorgen van een voorspelbare basis en zijn breed inzetbaar op de vakken taal, rekenen en lezen. Ze hebben groepen van ongeveer 25 kinderen de hele dag in dezelfde, overzichtelijk ingedeelde ruimte bij elkaar. Bij het ervaringsgerichte onderwijs heb je als leerkracht, naast je groep, ook je eigen specialisme. Je bent een vakleerkracht op een leerplein en je geeft meerdere groepen kinderen les hierin. Dit kan bijvoorbeeld rekenen of taal zijn. Je moet dus een goede basis in huis hebben om instructie te geven en flexibel zijn om te kijken wat nodig is, in kunnen spelen op de onderzoeksvragen die de kinderen stellen en ieder kind de juiste aandacht geven om tot leren te komen. Daarnaast moet je pedagogisch sterk zijn om de dialoog met ieder kind te kunnen voeren. Je moet hier wel van dynamiek en interactie houden.”

Zijn er andere scholen in Nederland die twee concepten in één school hebben?

Vooralsnog zijn de Diamant-scholen de eerste scholengroep met drie locaties en vier onderwijsconcepten. Een school met twee verschillende onderwijsconcepten in één gebouw is uniek in Nederland. Niet voor niets kwam de Minister van Onderwijs, dhr. Arie Slob, vorig jaar een bezoek brengen aan De Diamant Het Rooster.

Op de Diamantscholen kennen ze geen regels maar afspraken. Want regels leg je op en afspraken maak je samen. En de belangrijkste afspraak werd al eerder genoemd: Iedereen is anders, iedereen hoort erbij. Mark sluit af: “we vinden het belangrijk dat kinderen elkaar ontmoeten en tegelijkertijd leren dat je anders en jezelf mag zijn, dat je uniek bent. Daarom willen we ze leren hun talenten te ontdekken, met vertrouwen in zichzelf en de wereld om hen heen, om een positief mensbeeld te ontwikkelen”.

Meer info

Nieuwsgierig of wil je meer weten? Maak dan eens een afspraak met de directeur van De Diamant Het Rooster en kom kijken.

Meer weten over de andere onderwijsconcepten binnen PCBO? Klik dan hier.

Wil je werken of stage lopen bij PCBO Apeldoorn of in het bijzonder binnen een conceptschool? Lees hier meer en laat het ons weten.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Met jouw toestemming plaatsen we ook "tracking cookies" via onze adverteerdes zoals Google en Facebook.  Lees hier onze volledige privacyverklaring. Als je verder surft accepteer je onze cookies.

JobAlert

Tijdens of na je studie bij ons werken? Of op zoek naar iets nieuws? Je kunt op de hoogte blijven van onze vacatures door hieronder je gegevens achter te laten. Als er een passende vacature is, laten we je dat weten. 

optioneel