De Diamant laat kinderen stralen

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)

De Diamant laat kinderen stralen

Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)

De Diamant heeft drie locaties met vier onderwijsconcepten. In het Kristal in Zuidbroek vind je het ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Leerkrachten Elize Eilander uit de bovenbouw en onderbouwleerkracht Hanneke Vos vertellen er enthousiast over.

“Hier op school vind je echt óns OGO”, benadrukt Hanneke meteen. “Wij werken op drie lespleinen en op die lespleinen werken de kinderen in ateliers. Dat hebben de meeste OGO-scholen niet.” Oké: OGO à la De Diamant dus! En hoe ziet dat er dan uit?

Wat meteen opvalt als je door de gang richting de lespleinen loopt, is de prachtige tekst die van vloer tot plafond op de wand staat: een citaat van Nelson Mandela. De kern: dúrf te stralen! Je dient de wereld niet door je klein te houden. En: kijk niet naar waar kinderen niet goed in zijn, maar dat datgene wat ze wel kunnen. Kijk naar de mogelijkheden, dat motiveert. Dit brengen Elize en Hanneke en hun collega’s in praktijk, door aan te sluiten bij het talent van kinderen en ze steeds een stapje verder te helpen ontwikkelen. Of, zoals dat binnen OGO heet: steeds op zoek naar de zone van de naaste ontwikkeling.

Dynamische lespleinen

Op de lespleinen in De Diamant in Het Kristal werken kinderen samen in de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw en vormen elk een community of learners. Dat betekent dat je samen een leergemeenschap bent, waar kinderen, medewerkers én ouders bij horen. Leren van en met elkaar dus. 

Op elk plein werken leerkrachten en onderwijsassistenten of leerkrachtondersteuners samen. “Leerkrachten geven hun eigen vak”, vertelt Elize. “Kinderen krijgen met hun jaargroep dus les van specialisten in begrijpend lezen, taal, spelling, rekenen en Engels.” De lessen worden gegeven op basis van lesmethodes in ateliers. Die zijn als uitdagende leerruimten ingericht en nodigen met allerlei materialen en werkvormen uit tot ontdekken. Zo wordt er bijvoorbeeld gerekend in de keuken. Het team zoekt zoveel mogelijk verbinding met het thema, of de echte wereld en ziet methodes vooral als leidraad voor het lesgeven.

Ontmoetingen in de stamgroep

De dag beginnen en eindigen kinderen in hun stamgroep. “Hier kunnen zij in de kring vertellen over hun weekend”, vertelt Hanneke. “We eten en drinken ook met de stamgroep, we praten hier over Bijbelverhalen en het thema. In de onderbouw doen kinderen meer samen met hun stamgroepleerkracht dan oudere. De stamgroepleerkracht voert ook de portfoliogesprekken met kinderen en hun ouders. In zo’n portfolio houden kinderen zelf werk bij waar ze trots op zijn en ook hun ontwikkeling staat erin: wat is hun groei ten opzichte van waar zij de vorige periode stonden?

Is dat niet druk, werken op open lespleinen? Soms wel, beamen Hanneke en Elize, je moet flexibel zijn en goed kunnen samenwerken. Elize: “Het programma zit redelijk strak in elkaar, want als jij niet klaar bent met je les, kan je collega niet verder met het volgende lesblok omdat groepen op de lespleinen doorschuiven. We schakelen snel met elkaar en het grote voordeel is: je staat er nooit alleen voor. We doen het met z’n allen en dat is heel erg fijn. Ook als invaller of startende leerkracht word je hier goed opgevangen."" Voordeel is ook dat je op je talent wordt ingezet, we kijken naar elkaars sterke kanten”, vult Hanneke aan. “En: je werk is hier nooit hetzelfde.” Dit laatste komt zeker door de thema’s die centraal staan.

“Kinderen zijn heel betrokken bij wat ze leren, juist omdat ze weten waaróm ze iets leren."

Thema’s dagen uit

OGO-thema’s worden door elke bouw op een eigen manier uitwerkt, passend bij de belevingswereld van kinderen. Tijdens de startperiode van een nieuw thema vinden de onderwijsgevenden samen met kinderen uit wat zij al weten over dit thema en vooral wat zij graag nog wíllen ontdekken. Hieraan worden dan leerdoelen gekoppeld die aansluiten bij wat kinderen moeten leren voor vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en wetenschap & technologie. Ook komen sociale vaardigheden aan bod. “We hebben doelen die we met de groep willen behalen, maar kinderen krijgen ook tijd en ruimte voor hun eigen onderzoeksvragen”, legt Elize uit.

“Kinderen zijn heel betrokken bij wat ze leren, juist omdat ze weten waaróm ze iets leren. Ze maken onderzoeksvragen die ze in groepjes beantwoorden. We betrekken hier altijd de sociaal-culturele praktijk bij.” Oftewel: de buitenwereld naar binnenhalen en er zelf ook op uit. De kinderen gaan dus regelmatig kijken bij bedrijven, doen excursies of krijgen gastlessen van bijvoorbeeld ouders die over hun beroep komen vertellen. Elk thema wordt samen afgesloten; met een feest, het uitvoeren van een plan of met een presentatie. Soms met elkaar als groep, soms ook met ouders.

Restaurant: volgeboekt!

Een themavoorbeeld dat bij allebei de leerkrachten nog vers in het geheugen zit, is het schoolbrede thema ‘eten’. De onderbouw leerde over de supermarkt, de bovenbouw organiseerde een foodtruckfestival. En de middenbouw runde een compleet restaurant. Marktonderzoek doen, de menukaart maken, naar een echt restaurant om onderzoek te doen, gerechten bedenken en maken, prijzen bepalen, telefonische reserveringen aannemen, tafels dekken, koken, serveren en afwassen: bij al die dingen ontwikkel je niet alleen taal en rekenen, maar ook heel wat andere (sociale) vaardigheden die je vormen als mens.

“Het gaat om werkelijkheidsnabij leren”, vat Hanneke samen, “en we werken aan de ontwikkeling van de ‘hele mens’. De betrokkenheid en nieuwsgierigheid van kinderen zien en daarop aansluiten: daar draait het hier om.”

En dat restaurant? Dat zat bomvol met ouders, opa’s en oma’s en medewerkers. De gasten vonden het geweldig. Net als de kinderen, die allemaal hun eigen talent konden laten zien en op hun eigen moment konden stralen. “Kinderen waren zelf heel serieus aan het werk”, glundert Elize nog na. “Ze zitten dan zo serieus in hun rol, gewoon geweldig om te zien. Dit vergeten ze nooit meer!”

Verschillende rollen

Al leren kinderen heel zelfstandig, de taak van de leerkracht is wel degelijk heel belangrijk, bijvoorbeeld om tot onderzoeksvragen te komen, de koppeling te maken met leerdoelen, in gesprek te gaan met kinderen over hun leerproces en ontwikkeling en natuurlijk ook door instructies en lessen te geven als vakspecialist. Soms ben je als leerkracht dus begeleider, soms stuur je meer en soms ben je coach. “Omdat we steeds verbinding zoeken met de werkelijkheid en de buitenwereld, moet je zelf ook up to date blijven”, merkt Hanneke.

Ook het thema ‘heelal’ is blijven hangen in de herinnering. De kleuters speelden in een zelfgemaakte raket, die ze via hun controlekamer in hun spel en fantasie richting de maan konden sturen. “Door het spelen ontdekten de kinderen hoe een raketlancering en ruimtereis in zijn werk gaan. Ze leerden meteen aftellen van 10 naar 0 voor de lancering”, herinnert Hanneke zich nog levendig. “En na twee weken konden kleuters alle planeten benoemen. Tijdens de afsluiting werden de kleuters rondgeleid door de bovenbouw in de prachtige ‘space-expo’. Een moment om samen te delen en te groeien.”

Meer weten? 

Benieuwd naar OGO in Het Kristal? Neem dan contact op met de directeur of kijk op de website van de school.

Er zijn nog twee scholen van PCBO die ontwikkelingsgericht onderwijs bieden: De Sjofar en De Korenaar.

Lees ook het interview met Mark ter Horst over ervaringsgericht en programmagericht onderwijs (EGO en PGO) in De Diamant Het Rooster.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Met jouw toestemming plaatsen we ook "tracking cookies" via onze adverteerdes zoals Google en Facebook.  Lees hier onze volledige privacyverklaring. Als je verder surft accepteer je onze cookies.

JobAlert

Tijdens of na je studie bij ons werken? Of op zoek naar iets nieuws? Je kunt op de hoogte blijven van onze vacatures door hieronder je gegevens achter te laten. Als er een passende vacature is, laten we je dat weten. 

optioneel