Wat kan je van een PCBO-school verwachten?

  1. Een PCBO-school

Dezelfde basis

Onze scholen zijn verschillend, maar delen ook veel dezelfde waarden. Hieronder zie je wat je van elke PCBO-school mag verwachten.

Je wilt dat je kind zich veilig voelt

Je wilt voor je kind een veilige schoolomgeving. In praktische zin regelen we daarvoor zaken als: veilige speeltoestellen, toezicht op het speelplein, voorschriften rondom voedselallergieën en bijhouden of iedereen aanwezig is. Je kind ‘voelt’ zich veilig in een prettige sfeer waar het zichzelf mag zijn. Een omgeving, waar pesten zo veel mogelijk wordt voorkomen en, als het wel gebeurt, het bespreekbaar is en opgelost wordt. Wij werken daarom met gedragsregels en een veiligheidsplan.  

Je wilt dat je kind zijn talenten gebruikt

Ieder kind heeft een talent, waarin het uitblinkt. De één kan goed rekenen, de ander samenwerken, sporten of tekenen. Een PCBO-leerkracht creëert een omgeving, waarin je kind wordt uitgedaagd om zijn talenten te ontdekken. En geeft ruimte voor initiatief. Door deze aandacht voor talentontwikkeling, leert je kind zijn eigen kwaliteiten kennen en die van anderen respecteren. Dit geeft je kind zelfvertrouwen. 

Je wilt dat je kind voldoende aandacht krijgt

 De meeste ouders vinden aandacht voor hun kind op school belangrijk. Aandacht, zodat je kind gewaardeerd en gezien wordt als mens en als deelnemer in de groep. Je vindt het belangrijk dat je kind op zijn eigen niveau veel kan leren maar dat er ook aandacht is voor de interesses van je kind. Binnen een klas met uiteenlopende verschillen tussen kinderen, is het belangrijk dat de leerkracht je kind ziet en kent. Als je kind bijvoorbeeld iets wil vertellen, krijgt het daarvoor de ruimte. 

Je wilt dat je kind les krijgt van bevlogen mensen

Een PCBO leerkracht is een bevlogen, professionele leerkracht. Onze leerkracht is gepassioneerd voor zijn vak, goed opgeleid, betrokken en inspirerend vanuit een positieve motivatie. De leerkracht zorgt voor een prettige sfeer in de klas. Als ouder zie je graag een professionele leerkracht die uit uw kind haalt, wat er in zit. Onze leerkracht kent de sterke en minder sterke kanten van je kind als leerling en is bekend met de onderwijsbehoefte van je kind. Daarnaast is een goede leerkracht zich bewust van zijn rol als aanspreekpunt en informatiebron voor jou als ouder. Daarom vinden wij een goed contact met ouders heel belangrijk. 

Je wilt dat je kind structuur krijgt

Duidelijkheid, structuur en dagritme geven je kind houvast en rust. Onze leerkracht zorgen voor een prettig en gezond dagritme. Er is veel vrijheid, maar er zijn ook regels die consequent en rechtvaardig worden toegepast. Zo ontstaat er ruimte om afspraken te maken. Je kind leert om zijn taken te plannen, samen te werken en om te gaan met keuzes. Je kind wordt zelfstandig en leert eigen verantwoordelijkheid nemen. Op een basisschool met structuur krijgt je kind de tijd om in zijn eigen tempo steeds meer eigen keuzes te maken. Daarmee bereiden we je kind zoveel mogelijk voor op hun eigen toekomst.  

Je wilt dat je kind blij thuiskomt

Samenwerking tussen ouders en school is prettig. Je kind voelt zich goed wanneer school en jij op één lijn zitten. Wanneer je kind zich thuis voelt in beide werelden, dan geeft dat rust en vertrouwen. Samenwerken draagt zo bij aan het welbevinden en het schoolplezier van je kind. Met als gevolg dat je als ouder kunt genieten van je kind. Een blij kind heeft zelfvertrouwen, is gemotiveerd, kan én wil presteren.  

Christelijke identiteit

Al onze scholen dragen een christelijke identiteit uit. We lezen kinderen bijbelverhalen voor, zingen christelijke liedjes met ze en vieren christelijke feestdagen. Sommige PCBO-scholen organiseren regelmatig sing-in's. Het verschilt per PCBO-school in welke mate het christelijk geloof wordt uitgedragen. We verwachten van jou als ouder dat je de christelijke normen, waarden en uitgangspunten onderschrijft. 

 

Je rol als ouder…

Als ouder ben je ervaringsdeskundige en kun je goed aangeven welke aandacht je kind nodig heeft. Je kind is een gelukkig kind wanneer school en thuis op elkaar aansluiten. We werken samen in een driehoek; kind, ouder en leerkracht (school). Onze scholen, waar sprake is van goede communicatie tussen ouders en leerkracht, scoren dan ook hoog op tevredenheid. 

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Als je verder surft accepteer je onze cookies.