Menu

Onze organisatie

RB Woudhuis 5 (akkoord)

De PCBO Organisatie

PCBO Apeldoorn wil onderwijs bereikbaar maken voor alle kinderen in Apeldoorn en omgeving. Onze scholen zijn daarom het middelpunt van onze organisatie. In onderstaand organogram zie je dit terug. De scholen worden ondersteund door het bestuursbureau, met daarom heen een schil van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. 

Klik op de disciplines voor meer informatie.
Organogram tekst

Raad van Toezicht

FR KtN 1

College van Bestuur

Ons College van Bestuur bestaat uit twee leden; Freek Rebel en Kitty ten Napel. Zij vertegenwoordigen onze organisatie zowel intern als extern. Het College van Bestuur formuleert het strategisch meerjarenbeleid van PCBO Apeldoorn. Dit doen zij in samenwerking met schooldirecteuren, stafmedewerkers, Raad van Toezicht, de medezeggenschap en andere betrokkenen zoals ouders en leerlingen. Het College van Bestuur geeft leiding aan het bestuursbureau en de schooldirecteuren en is daarmee eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ook werkt zij intensief samen met het landelijke en regionale onderwijsveld en de gemeentelijke politiek. 

GMR 2 v3

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Wij vinden het belangrijk dat ouders en medewerkers meepraten en meedenken in onze organisatie. Dat is formeel georganiseerd in de medezeggenschap. Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) en PCBO Apeldoorn heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) is dé plek om invloed uit te oefenen op het beleid van PCBO Apeldoorn en onze 25 scholen. In de GMR zijn zeven personeelsleden en zeven ouders/verzorgers vertegenwoordigd. Samen vormen zij een belangrijke gesprekspartner voor het College van Bestuur. 

Lees meer