Menu

Praktisch

De eerste schooldag

Na het aanmelden op een PCBO school, neemt de school contact met je op om kennis te maken én om samen de wendagen te plannen. Op deze wendagen komt jouw kind een dag(deel) naar school om te wennen. Want naar school gaan, kan best een beetje spannend zijn. Voor je kind, maar ook voor jou als ouder. 

De eerste schooldag is op elke PCBO-school anders geregeld. Wil je toch een beeld krijgen? Bekijk dan eventueel samen met je kind onze video. Hierin vertelt juf Lucie aan Max wat hij kan verwachten op zijn eerste schooldag.

Overstappen van school

Het komt voor dat ouders hun kind tussentijds op een andere school of juist op een PCBO-school willen plaatsen. In sommige gevallen is dat ook logisch, omdat de kinderen bijvoorbeeld verhuizen. Maar soms is er meer aan de hand. Daarom heeft PCBO Apeldoorn met de andere schoolbesturen in Apeldoorn (Leerplein 055 en Veluwse Onderwijsgroep) afspraken gemaakt om het tussentijds van school wisselen in goede banen te leiden. Het wisselen van school vraagt namelijk tijd en is van invloed op de leerprestaties van kinderen.

Wanneer overstappen?

Overstappen gebeurt het liefst alleen aan het einde van het schooljaar. Er zijn situaties die reden zijn om op een ander moment te wisselen, namelijk:

  • verhuizing;
  • er is sprake van een onoplosbaar conflict op de school;
  • de school kan de zorg die nodig is voor het kind niet meer bieden;
  • het kind moet speciaal onderwijs gaan volgen.

Bij verhuizing is overplaatsen geen probleem. Dit vindt gewoon plaats op een datum die we samen bepalen. In de andere drie gevallen doorlopen we een stappenplan. Weten wat dit stappenplan inhoudt? Zoek dan contact met de locatieleider, schoolleider of intern begeleider of lees het overnameprotocol.

RB Woudhuis (akkoord)

Schoolvakanties en feestdagen 2023-2024

Om de schoolvakanties te spreiden, heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nederland verdeeld in drie regio’s: Noord, Midden en Zuid. De scholen van PCBO Apeldoorn vallen onder regio Midden. We hanteren de door het ministerie vastgestelde vakanties. Studiedagen kunnen door de scholen zelf worden ingepland. Kijk voor het complete overzicht op de website van de betreffende school. 

Overzicht schoolvakanties 2023-2024