Menu

Samenwerkingsverband

Wat is het samenwerkingsverband voor Primair Passend Onderwijs Apeldoorn?

In Apeldoorn werken schoolbesturen, basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband: het Samenwerkingsverband voor Primair Passend Onderwijs Apeldoorn. Wanneer één van onze scholen een kind niet kan bieden wat het nodig heeft, of wanneer we vragen hebben over de begeleiding van een kind, dan nemen we contact op met het Samenwerkingsverband. Binnen het Samenwerkingsverband delen we kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor een kind in kaart te brengen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor ieder kind. 

Het Samenwerkingsverband heeft diverse protocollen opgesteld waar wij graag naar doorverwijzen.