Menu

Meer- en hoogbegaafdheid

KWS 4 (akkoord)

Begeleiding meer- en hoogbegaafde kinderen

Begaafde leerlingen hebben, net als alle kinderen, aandacht en begeleiding nodig. Er wordt verrijkende en verdiepende stof aangeboden om aan hun onderwijsbehoefte te voldoen.

Het reguliere werk wordt in overleg met de leerling gereduceerd, zodat ruimte ontstaat om hieraan te werken. De leerlingen worden hierin begeleid door de eigen leerkracht.

KWS 6 (akkoord)

Passend onderwijs met het PCBO Plusprogramma

Bij PCBO Apeldoorn krijgt ieder kind de aandacht, begeleiding en ondersteuning die past bij zijn of haar onderwijsbehoefte. Ook als het meer- of hoogbegaafd is. Daarvoor ontwikkelden we het PCBO Plusprogramma, dat een rijk en gevarieerd aanbod op maat biedt dat kinderen uitdaagt en net even verder gaat. Het PCBO Plusprogramma bestaat uit drie pijlers.

1. Ondersteuning op school

Wanneer je kind meer- of hoogbegaafd is, ontvangt het de ondersteuning gewoon op school. De reguliere leerstof wordt beperkt tot de essentie. Overbodige herhaling wordt vermeden en verdiepende leerstof wordt aangepast aan het werk- en denkniveau van je kind. Dit heet compacten en verrijken. Ook vinden we het belangrijk dat je kind zo veel mogelijk met gelijkgestemde kinderen (peers) optrekt en leert. Op veel scholen hebben we daarvoor een interne Plusklas waar Peergroeponderwijs centraal staat.

2. De bovenschoolse Plusklassen

Naast ondersteuning op elke school afzonderlijk, hebben we bij PCBO ook vier bovenschoolse Plusklassen. De bovenschoolse plusklas van PCBO is een arrangement passend onderwijs voor een specifieke doelgroep kinderen met hb zijnskenmerken én een specifieke hulpvraag. In deze klassen staat de ondersteuningsbehoefte en de persoonlijke leerdoelen van je kind centraal. Dit leggen we vast in een OPP (Ontwikkelings Perspectief Plan). Zo hebben we aandacht voor motivatie, zelfbeeld en samenwerken. Je kind gaat samen met andere kinderen aan de slag met filosofie, expressie, emotionele training en diverse spelonderdelen. Ook ontmoet je kind in deze klas andere meer- hoogbegaafde leerlingen. Fijn voor je kind, omdat het merkt dat er meer kinderen zijn die denken zoals zij, hun humor begrijpen en dezelfde interesses hebben.

Plusklassen op maat

Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van je kind is er de keuze uit drie verschillende Plusklas-aanpakken:

  • Plusklas voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte in het reguliere Plusklas-aanbod met begeleiding
  • Plusklas voor kinderen met een forse ondersteuningsbehoefte in begeleiding van de Plusklasleerkracht
  • Plusklas voor kinderen met een behoefte aan verdieping op het reguliere aanbod in de Plusklas
Goed te weten

Je kind bezoekt de bovenschoolse Plusklas 1 dagdeel. Uitzondering hierop is het verdiepingsarrangement; dat is 2 dagdelen. Het onderwijs in deze bovenschoolse Plusklassen wordt gegeven op PCBO De Regenboog in Apeldoorn-Oost en op PCBO De Wegwijzer in Apeldoorn-West.

3. Plusbegeleiding en Kenniscentrum PCBO Apeldoorn

Om meer- en hoogbegaafde kinderen op een goede manier les te kunnen geven, investeren we continu in de kennis en expertise van onze leerkrachten. Dit doen we met Plusbegeleiding en het Kenniscentrum PCBO Apeldoorn.

Plusbegeleiding

De Hb-coördinator van PCBO Apeldoorn ondersteunt scholen, leerkrachten, hb-specialisten en intern begeleiders bij het geven van passend onderwijs aan begaafde leerlingen. Ook is de Hb-coördinator er voor ouders/verzorgers met specifiekere vragen over begaafdheid. Verbinding staat centraal bij Plusbegeleiding. Verbinding van de bovenschoolse Plusklas met de basisschool en verbinding van expertise van scholen.

Kenniscentrum PCBO Apeldoorn

Het Kenniscentrum heeft een orthotheek met materialen, speciaal voor en over meer- of hoogbegaafdheid, te gebruiken door leerkrachten, ouders/verzorgers en de kinderen. Vanuit het Kenniscentrum organiseren we een intern netwerk begaafdheid (lerend netwerk Hb) waar alle Hb-specialisten van de scholen kennis delen en halen. Bovendien ontwikkelen we binnen dit netwerk bovenschoolse richtlijnen met betrekking tot de onderwijskwaliteit begaafdheid. Tot slot nemen we ook deel aan de netwerken van het Samenwerkingsverband en houden we goed contact met het voortgezet onderwijs en andere externe, relevante partners. Zo zoeken we ook buiten PCBO Apeldoorn de verbinding op rond het thema begaafdheid.

Meer weten?

Stuur dan, bij voorkeur in overleg met de leerkracht of intern begeleider van je kind, een mail naar de coördinator van het PCBO Plusprogramma, Annet Klaver via: [email protected]