Menu

Onze onderwijsconcepten

Onze onderwijsconcepten

Geen kind is hetzelfde. Daarom kun je bij PCBO kiezen uit verschillende onderwijsvormen. Van regulier onderwijs, Jenaplan, Montessori en Dalton, tot Ervaringsgericht en Ontwikkelingsgericht onderwijs. Ook hebben we scholen die een combinatie van onderwijsconcepten aanbieden. Zo is er altijd een school die goed past bij je kind.

Ontdekking (akkoord)

Jenaplanonderwijs

Een jenaplanschool is een gemeenschap van leerlingen, leraren en ouders. Het onderwijs is gericht op de opvoeding van leerlingen en omvat meer dan het aanleren van kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. De vier basisactiviteiten zijn: spreken, spelen, werken en vieren. De school gaat ervan uit dat leerlingen heel verschillend zijn; ze kunnen veel van elkaar leren. Daarom worden ze in stamgroepen geplaatst die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, zoals dat ook in een gezin het geval is.

Passe Partout 2

Montessorionderwijs

In het montessorionderwijs kunnen leerlingen zich zo veel mogelijk in hun eigen tempo ontwikkelen, gebruikmakend van hun eigen kunnen. Het idee is dat bij de begeleiding van kinderen naar volwassenheid centraal moet staan wat de leerling zélf nodig heeft. In de woorden van grondlegster Maria Montessori: ‘Help mij het zelf te doen’. Op een montessorischool werken speciaal opgeleide montessorileraren met specifieke montessorimaterialen.

WvO 1 akkoord

Daltononderwijs

Daltonscholen gaan ervan uit dat leren voor kinderen even natuurlijk is als ademhalen. Leerlingen zijn nieuwsgierig, willen actief zijn en zich ontwikkelen. Als leerlingen de vrijheid krijgen om zelf aan taken te werken, zullen ze verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en voor de groep. Samenwerken is een van de pijlers onder de daltongedachte. Een Daltonschool is een leefgemeenschap van leerlingen, leraren, ouders, schoolleiding en bestuur. Het is ook een leeromgeving waar leerlingen en leraren van en met elkaar leren.

Diamant Rooster 5 (akkoord)

Ervaringsgericht onderwijs (EGO)

Scholen voor ervaringsgericht onderwijs (EGO) zijn gericht op wat het kind raakt en motiveert en waar het kind zelf mee komt. Leraren zijn bij dit onderwijsconcept heel belangrijk en zijn meer bezig met rondkijken dan met nakijken. Zitten de leerlingen wel goed in hun vel, durven ze zichzelf te zijn? Zijn ze geconcentreerd bezig en actief op zoek naar oplossingen? Het idee achter deze constante observatie is dat kinderen gemakkelijker leren als ze grote betrokkenheid bij het onderwerp hebben én als ze zich goed voelen.

Diamant Rooster 1 (akkoord)

Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)

Ontwikkelingsgericht onderwijs gaat ervan uit dat het kind door deelname aan betekenisvolle, gezamenlijke activiteiten, zichzelf steeds verder ontwikkelt. De leerkracht is daarbij altijd op zoek naar het volgende stapje in de ontwikkeling. Het kind maakt kennis en vaardigheden gemakkelijker eigen doordat het ervaart dat wat het leert zinvol is. Ontwikkelingsgericht onderwijs neemt de ontwikkeling van elk kind als startpunt.

RB Osseveld 1 (akkoord)

Combinatie van onderwijsvormen

Juist omdat ieder kind anders is en anders leert, kiezen de meeste PCBO-scholen voor een combinatie van onderwijsvormen. Ze pakken bijvoorbeeld het goede van jenaplanonderwijs en combineren dat met ervaringsgericht onderwijs, of ze leggen juist de nadruk op specifieke aspecten zoals coöperatief leren, leren vanuit talenten of bewegend leren. Juist door onderwijsvormen te combineren kunnen de scholen hun leerlingen echt het onderwijs bieden dat bij hen past.