Menu

Identiteit

RB Woudhuis 6 (akkoord)

Christelijk, veelkleurig en resectvol

PCBO Apeldoorn maakt werk van christelijk basisonderwijs. Vanuit die inspiratie leren wij onze leerlingen hun plek in een diverse samenleving in te nemen, waar wij verschillen zien als rijkdom. De basis voor deze visie vinden we in Bijbelverhalen. Daarom vinden we het ook belangrijk om volop ruimte te geven voor levensbeschouwelijke tradities. Alleen zo kunnen we onze leerlingen echt meer leren over begripvol samenleven, over burgerschap en verscheidenheid in de wereld. In de klas voeren we een open gesprek over verschillende zienswijzen en levenservaringen, met respect voor elkaar. Door dit gesprek en het inbrengen van verschillende levensbeschouwelijke bronnen helpen we leerlingen hun eigen identiteit te ontwikkelen. We heten dan ook iedereen welkom die wil bijdragen aan deze veelkleurigheid. In de klas en in de samenleving.

Kernwaarden en mensbeeld van PCBO Apeldoorn

We gebruiken bij PCBO Apeldoorn vijf trefwoorden. Deze woorden, onze “kernwaarden”, helpen ons om de Bijbelse basis te begrijpen. Dit zijn die vijf kernwaarden: vertrouwen, empathie, inspiratie, autonomie en geloof in mensen. Deze woorden spreken bijvoorbeeld uit dat leerkrachten vertrouwen hebben in kinderen, in elkaar, in hun directie, en in de organisatie. Vertrouwen betekent ook je oordeel uitstellen en open vragen stellen. Directieleden en leden van het College van Bestuur werken eveneens vanuit vertrouwen. Zij oordelen niet te snel. Een andere kernwaarde is autonomie. Dit betekent bijvoorbeeld dat de leerkracht de ruimte krijgt kinderen het beste te laten leren. De kernwaarden zijn alle vijf even belangrijk.

Burgerschap

Steeds minder mensen kiezen voor het christelijk geloof. Op onze 25 scholen ontmoet je veel ouders en leerlingen met verschillende geloven en achtergronden. Iedereen is welkom bij ons. In de klas willen we een open gesprek voeren, met respect voor elkaar. We vinden dat belangrijk, want ons doel is om kinderen goed onderwijs te geven. “Burgerschap” hoort daarbij: ontdekken wat je rol in de toekomst is. Het is een bewuste keuze dat we kinderen in contact brengen met verschillende ideeën. Door ze te leren in gesprek te gaan, kunnen ze met zelfvertrouwen hun eigen ideeën vormen. Ook oefenen met inlevingsvermogen hoort daarbij. 

Wat daar ook bij hoort: medewerkers vanuit verschillende culturen, geloven en achtergronden. Ook zij zijn van harte welkom hun geluid te laten horen. Zij werken uiteraard op dezelfde manier als alle medewerkers, volgens dezelfde kernwaarden. We verwachten dat zij bewust kiezen voor werken op een christelijke school en dat zij zich houden aan die basis. Dit is een verandering in de manier waarop wij nieuwe medewerkers werven.

Onze zeven richtinggevende kaders

Wat betekent dit nu voor het onderwijs in de scholen? Dat hebben we vastgelegd in zeven kaders.  Deze zeven “kaders” leggen uit hoe we werken vanuit de christelijke basis, mét ruimte voor andere geloven en culturen.

1

Identiteit, zingeving en levensbeschouwing zijn in elk team structureel onderwerp van gesprek.

2

Belangrijk in dit gesprek zijn de professionele identiteit van de teamleden en de leerlijn levensbeschouwelijk onderwijs.

3

De leerlijn levensbeschouwelijk onderwijs wordt gedragen door alle teamleden. We proberen dit zoveel mogelijk te koppelen aan onze lessen over burgerschap.

4

De leerlijn levensbeschouwelijk onderwijs is gericht op de ontmoeting tussen alle kinderen (en leerkrachten) op basis van gelijkwaardigheid. Kinderen ontdekken verschillende visies, in en buiten de groep. Ze leren ook hun persoonlijke ervaringen en levensbeschouwelijke beelden uit te drukken. De leerkracht brengt haar/zijn eigen persoonlijke levensovertuiging uitnodigend in.

5

Vanuit bovenstaand uitgangspunt heeft elke school de ruimte een eigen invulling aan haar christelijke identiteit te geven. Denk aan het gebruik van een methode en vieringen of om de leerlingen van groep 8 aan het eind een bijbel of ander boek/cadeau te geven.

6

Als we kennismaken met nieuwe ouders, praten we op elke school ook altijd over identiteit. Daarvoor heeft de schoolvertegenwoordiger een helder verhaal over de christelijke identiteit vanuit meerdere perspectieven: levensbeschouwelijk, pedagogisch en onderwijskundig.

7

PCBO Apeldoorn werkt vanuit de veelkleurige christelijke identiteit. Vanuit onze kernwaarden en onze levensbeschouwelijke visie is elke collega welkom.