Menu

Thema's

RB Osseveld 2 (akkoord)

Doorlopende leerlijn

PCBO Apeldoorn heeft de ambitie om doorlopende leerlijnen te ontwikkelen voor kinderen van 0-13  jaar.  Dit betekent dat er een geleidelijke overgang is van de peutertijd naar kleutertijd. Medewerkers werken vanuit een gezamenlijke pedagogische visie. Kinderen zien bij de overgang voor hen bekende gezichten en de omgeving is voorspelbaar, omdat ze immers al weten hoe het reilt en zeilt binnen de school.

Lees meer

Kring 1 (akkoord)

Welkom in de ICT-toekomst van het onderwijs...

iSpace is hét ICT-lab van PCBO Apeldoorn, waar alle leerlingen van de 25 scholen van PCBO Apeldoorn lessen kunnen volgen en zo kennis kunnen maken met de nieuwste ICT-technieken, zoals programmeren, robotica en 3D-printen. 

Lees meer over iSpace

KWS 1 (akkoord)

Begeleiding meer- en hoogbegaafde kinderen

Begaafde leerlingen hebben, net als alle kinderen, aandacht en begeleiding nodig. Er wordt verrijkende en verdiepende stof aangeboden om aan hun onderwijsbehoefte te voldoen.

Het reguliere werk wordt in overleg met de leerling gereduceerd, zodat ruimte ontstaat om hieraan te werken. De leerlingen worden hierin begeleid door de eigen leerkracht.

Lees meer

Passe Partout 3

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Zoveel mogelijk kinderen gaan dan ook naar een reguliere basisschool. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs.

Lees meer

Gong (akkoord)

Intensieve taalklas

Taalondersteuning voor kinderen met een taalachterstand

Wanneer je kind een taalachterstand heeft, kan het gebruik maken van de intensieve taalklas. De school bepaalt of een kind hiervoor in aanmerking komt. Deze intensieve ondersteuning wordt georganiseerd in de groepen 1 en 2.

Lees meer