Menu

Taalklassen

RB Woudhuis 4 (akkoord)

De Intensieve Taalklassen

Wanneer een kind een taalachterstand heeft, kan hij/zij gebruik maken van de intensieve taalklas die verbonden is aan de school. De Intensieve Taalklassen zijn verbonden aan vijf scholen in Apeldoorn. De PCBO-scholen die verbonden zijn aan dit initiatief zijn: PCBO De Wegwijzer, PCBO Emmaschool en PCBO Het Kompas.   

Naast een Intensieve Taalklas is er jaarlijks ruimte voor vier scholen om intensief begeleid te worden door een leerkracht van de Intensieve Taalklas. De kennis van de Intensieve Taalklassen wordt dan gedeeld met de school zodat zij de leerlingen daarna zelf nog beter intensief kunnen begeleiden op het gebied van taal.

De Intensieve Taalklas is een initiatief van de gemeente Apeldoorn in samenwerking met de drie grote besturen voor basisonderwijs in Apeldoorn (waaronder PCBO Apeldoorn).

Meer over De Intensieve Taalklassen

Taalklas voor nieuwkomers

Wereldschool De Vlinder

In Apeldoorn werken schoolbesturen en de gemeente samen aan een duurzaam en kwalitatief goed aanbod voor onderwijs aan nieuwkomers (in de leeftijd van 4-12 jaar). Dit onderwijs wordt gegeven op Wereldschool de Vlinder.
Onder nieuwkomers verstaan we alle kinderen die vanuit een ander land naar Nederland zijn gekomen en geen Nederlands spreken, zoals kinderen van asielzoekers, statushouders, arbeidsmigranten en expats.

Kinderen die in Apeldoorn komen wonen melden zich eerst aan bij een school in de buurt van hun woning. Dit wordt de Stamschool. De stamschool meldt daarna de kinderen aan bij Wereldschool de Vlinder. Na een jaar onderwijs op Wereldschool de Vlinder, stromen de kinderen uit naar de vooraf gekozen stamschool. Zij kunnen op elke school in Apeldoorn terecht.

Wereldschool De Vlinder is een initiatief van de drie grote besturen voor basisonderwijs in Apeldoorn (waaronder PCBO Apeldoorn).

Wereldschool De Vlinder