Menu

Doorlopende leerlijn

kinderopvang (tijdelijke foto)

Samenwerking met kinderopvang

Bijna al onze scholen hebben een goede samenwerking met kinderopvangorganisaties. De manier waarop scholen samenwerken met de betreffende kinderopvang verschilt per school. Vaak zit de buitenschoolse opvang in hetzelfde gebouw als de school zelf. En er zijn scholen die een goede samenwerking met de kinderopvang in de buurt hebben. 

doorlopende leerlijn akkoord

Doorlopende leerlijn

PCBO Apeldoorn heeft de ambitie om doorlopende leerlijnen te ontwikkelen voor kinderen van 0-13  jaar.  Dit betekent dat er een geleidelijke overgang is van de peutertijd naar kleutertijd. Medewerkers werken vanuit een gezamenlijke pedagogische visie. Kinderen zien bij de overgang voor hen bekende gezichten en de omgeving is voorspelbaar, omdat ze immers al weten hoe het reilt en zeilt binnen de school.

Deze doorlopende leerlijnen zijn al aanwezig op onze Integrale Kindcentra, te weten: