Menu

Waarom een PCBO-school?

Kring 2 (akkoord)

De 10 (+1) redenen om te kiezen voor een PCBO-school

Vind je het lastig een goede basisschool voor je kind te vinden? We helpen je graag op weg. We hebben de 10 beste redenen om te kiezen voor een PCBO-school alvast voor je op een rijtje gezet.

1 Altijd in de buurt

Met 25 basisscholen in Apeldoorn is er altijd wel een PCBO-school bij jou in de buurt. En dat is fijn. Want het is wel zo prettig als je zoon of dochter gewoon lopend of op de fiets naar school kan gaan.

2 Christelijk, veelkleurig en respectvol

PCBO Apeldoorn maakt werk van christelijk basisonderwijs voor álle kinderen. Christelijk onderwijs staat voor ons midden in de wereld. Dat betekent dat we onze leerlingen willen leren hun plek in te nemen in onze samenleving. De basis hiervoor vinden we in Bijbelverhalen en de christelijke traditie. En we halen ook andere tradities en geloven in huis. Dat doen we omdat we onze leerlingen dan meer kunnen leren. Over burgerschap en verscheidenheid in de wereld. In de klas voeren we hier een open gesprek, met respect voor elkaar. Zo helpen we leerlingen hun eigen identiteit te ontwikkelen.

3 Passend onderwijs

Omdat geen kind hetzelfde is, differentiëren we in aanpak en aanbod van ons onderwijs. Want elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook wanneer het extra ondersteuning nodig heeft. Daar zorgen we gewoon voor. Is je kind meer- of hoogbegaafd, dan is er het PCBO PlusProgramma. Heeft je kind meer ondersteuning nodig op het gebied van taal, dan kan het naar de intensieve taalklas. Zo zorgen we ervoor dat ieder kind welkom is.

4 Talent laten groeien

De één is een ster in rekenen, de ander is goed in sport, samenwerken of taal. Op een PCBO-school wordt je kind uitgedaagd om al die talenten te ontdekken. Zo leert je kind zijn eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten kennen en die van anderen te respecteren.

5 Van Dalton tot Jenaplan

Geen kind is hetzelfde. Daarom kun je bij PCBO kiezen voor verschillende onderwijsvormen. Van Jenaplan, Montessori en Dalton, tot, Ervaringsgericht-, Ontwikkelings-, Programmagericht onderwijs en Themagericht onderwijs. Ook hebben we scholen die een combinatie van verschillende onderwijsconcepten aanbieden.

6 Bevlogen juffen en meesters

Je verwachtte niet anders. Onze leerkrachten staan met veel plezier en passie voor de klas. Ze hebben oog en oor voor elk kind en onderhouden graag goed contact met jou als ouder of verzorger.

7 Veilig en vertrouwd

We werken met duidelijke gedragsregels, een helder pestprotocol en houden toezicht, in de klas en op het speelplein. Je kind is bij ons in veilige en vertrouwde handen. Wij werken op basis van vertrouwen en gaan dus altijd uit van goede intenties. 

8 Aandacht voor iedereen

In een klas met uiteenlopende verschillen tussen kinderen is het belangrijk dat de leerkracht je kind ziet, kent en waardeert. Dat er aandacht is voor ieders interesses en dat elk kind de tijd en ruimte krijgt zichzelf te zijn.

9 We doen het samen

Samenwerking tussen ouders en school is prettig. Je kind voelt zich goed wanneer school en jij op één lijn zitten. Daarom werken we samen in de driehoek kind-ouder-leerkracht. Ieder levert vanuit zijn eigen rol een bijdrage aan de ontwikkeling van je kind. 

10 Structuur en zelfstandigheid

Duidelijkheid, structuur en dagritme geven je kind houvast en rust. Er is veel vrijheid maar er zijn ook regels. Zo ontstaat er ruimte om afspraken te maken. Je kind leert taken te plannen, samen te werken en om te gaan met keuzes. Samen gaan we op weg naar een zelfstandige toekomst.

11 Verschil mag er zijn

De wereld is een smeltkroes van verschillen; godsdienstige, levensbeschouwelijke, culturele, seksuele, lichamelijke en nog zo veel meer. Juist vanuit onze christelijke waarden zien we al die verschillen als een rijkdom. Op onze scholen kunnen kinderen, ouders en medewerkers zichzelf zijn. Met respect voor de ander.