Vacatures

Alle onderwijsconcepten op een rij

  1. Home
  2. Onze scholen
  3. Onderwijsconcepten

Onderwijsconcepten

In Nederland en binnen PCBO Apeldoorn kennen we verschillende onderwijsvormen. Bij ons zie je de volgende onderwijsvormen terug: Jenaplanonderwijs, Montessorionderwijs, Daltononderwijs, Ervaringsgericht-, Ontwikkelings-, Programmagericht- en Themagerichtonderwijs en scholen die een combinatie van verschillende onderwijsconcepten aanbieden. Hieronder lees je meer over elk onderwijsconcept en welke PCBO-school dit onderwijsconcept aanbiedt. 

Jenaplanonderwijs

Bij Jenaplanonderwijs ligt de focus op het aanleren van competenties en vaardigheden. Door onder andere samenwerkencommuniceren, het formuleren van leervragen en organiseren gaat je kind ‘zelf ontdekkend’ op zoek naar antwoorden. Dit doen we volgens de principes ‘gesprek, spel, werk en viering’. Je kind zit bij kinderen van verschillende leeftijden in een stamgroep. Er is veel aandacht voor de relatie van je kind met zichzelf, anderen en de wereld. Lees er alles over op de website van onze PC Jenaplanschool De Ontdekking

Montessorionderwijs 

Bij Montessori onderwijs staat ‘Leer mij het zelf te doen’ centraal. Je kind mag zelf ontdekken en leren en wordt daarbij uitgedaagd, gestimuleerd en gemotiveerd door de leerkrachten en montessori-onderwijsmateriaal. Onze leerkracht is als coach betrokken bij de individuele, brede ontwikkeling van je kind. Vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en ontwikkeling zijn belangrijk. Lees er alles over op de website van onze PC Montessorischool Passe-Partout. 

 

Daltononderwijs

Daltononderwijs richt het onderwijs efficiënt in door leerdoelen van het onderwijs af te stemmen op behoeften, interesses en competenties van je kind. Het daagt je kind uit om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan en zich te ontwikkelen. Dit geven we vorm aan de hand van vijf daltonprincipes: verantwoordelijkheid/vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit, doelmatigheid en reflectie. Lees er alles over op de websites van onze PC Daltonschool Ichthus of PC Daltonschool Willem van Oranje 

Ervaringsgericht onderwijs (EGO)

Ervaringsgericht onderwijs gaat uit van wat er in je kind omgaat. Dit onderwijsconcept is gericht op wat je kind raakt en motiveert en waar je kind zelf mee komt. Het idee daarachter is dat je kind gemakkelijker leert als het grote betrokkenheid bij het onderwerp voelt. Voorbeelden van onze ervaringsgerichte scholen zijn: PCBO De Diamant in Het Rooster

Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)

Ontwikkelingsgericht onderwijs gaat ervan uit dat je kind door deelname aan betekenisvolle, gezamenlijke activiteiten, zichzelf steeds verder ontwikkelt. Onze leerkracht is daarbij altijd op zoek naar het volgende stapje in de ontwikkeling. Je kind maakt kennis en vaardigheden gemakkelijker eigen doordat hij ervaart dat wat hij leert zinvol is. Ontwikkelingsgericht onderwijs neemt de ontwikkeling van je kind als startpunt. Voorbeelden van onze ontwikkelingsgerichte scholen zijn: PCBO De Diamant Het Kristal, PCBO De Diamant Beemte PCBO De Touwladder, PCBO Het Kompas, PCBO De Korenaar en PCBO De Sjofar. 

Programmagericht onderwijs (PGO)

Programmagericht onderwijs is vertrouwd, veilig en voorspelbaar. Je kind krijgt de leerstof stapsgewijs aangeboden. Er wordt gebruik gemaakt van methodes voor de verschillende vakgebieden. Zo weet je kind waar het aan toe is. De leerkracht legt verbanden tussen de vakgebieden en geeft zo betekenis aan wat je kind leert. Voorbeelden van onze programma gerichte scholen zijn: PCBO De Diamant in Het Rooster.

Themagericht onderwijs 

Themagericht onderwijs is ingericht op basis van thema’s. Binnen een thema leert je kind van alles over het thema, aan de hand van verschillende vakken zoals rekenen, spelling, lezen maar ook vanuit biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek. Je kind leert vanuit eigen vragen en betrokkenheid bij het thema. Themagericht onderwijs wordt in veel andere vormen van onderwijs (OGO, EGO, PGO, Jenaplan en Montessori) geïntegreerd.  

Combinatie van onderwijsconcepten

Er zijn PCBO-scholen die niet specifiek één onderwijsconcept hanteren maar gebruik maken van het goede uit de verschillende onderwijsconcepten. Of deze scholen leggen een nadruk op andere aspecten zoals coöperatief leren, leren vanuit talenten, bewegingsonderwijs, et cetera. PCBO-scholen die deze combinatie bieden zijn: PCBO De Bouwhof, PCBO Emmaschool, PCBO Koningin Wilhelmina, PCBO De Fakkel, PCBO De Gong, PCBO Koningin Juliana, PCBO De Kring, PCBO Prinses Margriet, PCBO Prinses JulianaPCBO De Ploeg, PCBO De Regenboog, PCBO De Terebint en PCBO De Wegwijzer.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Met jouw toestemming plaatsen we ook "tracking cookies" via onze adverteerdes zoals Google en Facebook.  Lees hier onze volledige privacyverklaring. Als je verder surft accepteer je onze cookies.

JobAlert

Tijdens of na je studie bij ons werken? Of op zoek naar iets nieuws? Je kunt op de hoogte blijven van onze vacatures door hieronder je gegevens achter te laten. Als er een passende vacature is, laten we je dat weten. 

optioneel